24 - 29 JUL 2020

Distribution Talks

Omladinski Film Festival Sarajevo u sklopu svog 1.OFF Mini Marketa predstavlja jedinstvene susrete autora i distributera


Nedelja, 02.09., 13:00, Festivalska terasa

Zatvoreni program, individualni razgovori, samo akreditacije

Distribution talks u sklopu OFF Mini Marketa je jedinstvena prilika za sve učesnike takmičarskog programa "Kratki metar" da započnu festivalski život svog film ili ugovore kino distribuciju.

Učestvovanjem u takmičarskom programu "Kratki metar" autori nemaju sami priliku se boriti za titulu najbolje već i potpuno besplatno zakazti sastanak sa jednim ili svim distributerima koji ove godine učestvuju u OFF Mini Market Distribution talks.

Svi zainteresovani će na raspolaganju imati OFF Mini Market Team koji će za njim, shodno njihovim rasporedima, organizovati individualne razgovore tokom trajanja razvojnog programa OFF-a.

U mjesecu Augustu OFF objavljuje ovogodišnje učesnike i distributere.