21 - 24 JUL 2021

Kontakt

Omladinski Film Festival Sarajevo

Projekat Udruženja Mladih Umjetnika

ID Broj: 4201863210003

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Odgovorno lice: Kenan Musić, direktor

Adresa za dostavu pošte: Akifa Šeremeta 10


Izvršna produkcija:

Kene Factory d.o.o. Sarajevo za Omladinski Film Festival Sarajevo 

Alifakovac 15

FESTIVAL

Sektor za odnose sa javnošću / mediji
press@omladinski.ba, omladinskifilmfestival.ba@gmail.com

Produkcija
kenan.ibrahimovic@omladinski.ba

Festivalske operacije, distribucija i lab
amer@omladinski.ba 

Sektor programa
program@omladinski.ba, omladinskifilmfestival.ba@gmail.com

Ured za goste / Hospitality
hospitality@omladinski.ba, dzana.zerem@omladinski.ba

BOX OFFICE / Karte
boxoffice@omladinski.ba