Kontakt

Kontakti direkcije:

Udruženje Mladih Umjetnika
Omladinski Film Festival Sarajevo

ID Broj: 4201863210003

Rizaha Štetića 6,
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Br. Računa: 1610000116340065

Kontakt telefon: 
+387 62 332 686

Festivalski centar
info@omladinski.ba

Sektor za odnose sa javnošću / mediji
press@omladinski.ba

Sektor programa
program@omladinski.ba

Tickets / BOX OFFICE
boxoffice@omladinski.ba 

Sponzorstva - sektor marketinga
nerim.hasic@omladinski.ba

Protokol & Hospitality
hospitality@omladinski.ba