Servisi

Servisne informacije

Hitna pomoć
Adresa: Ložionička
Telefon: 124, 
+387 33 611 111 

 

Autobuska stanica Sarajevo
Adresa: Put života 8 
Telefon: +387 33 213 100

Policija (MUP KS)
Operativni centar 122 
Telefon: +387 33 286 700

Aeredrom
Adresa: Kurta Schorka 36
Phone: +387 33 289 100

 

Spisak dežurnih apoteka u Gradu Sarajevu

Baščaršija
Adresa: Obala Kulina Bana 40
Telefon: +387 33 272 300

 

Dobrinja
Adresa: Salke Lagumdžije 15 
Telefon: +387 33 766 381

Ilidža
Adresa: Emira Bogunića – Čarlija 3
Telefon: +387 33 762 181

Novo Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne 51
Telefon: +387 33 713 830


Novac

Valuta u BiH je konvertibilna marka, KM. Plaćanje u EURO valuti nije moguće. EURO, dolare, funte, jene i ostale valute možete razmijeniti u bankama i mjenjačnicama koje se nalaze svuda po gradu. Banke su otvorene od 09:00 do 18:00 sati radnim danima, a subotom od 09:00 do 13:00. Tokom ljeta određene banke rade i do 20 sati. Plaćanje je na 90% lokacija, ugostiteljskih objekata i servisnih radnji moguće i kreditnim i debitnim karticama.


O Sarajevu, gradu domaćinu


Sarajevo  je glavni i najveći grad Bosne i Hercegovine. Nalazi se na rijeci Miljacki, desnom pritoku rijeke Bosne, u istočnom dijelu sarajevsko-zeničke kotlineSarajevo je smješteno u središnjoj Bosni i Hercegovini. Obuhvaća više reljefnih tipova: ravnicu u jugozapadnom dijelu grada, blago brežuljkasto zemljište, te visoke planinske predjele. Nadmorska visina se kreće od blizu 500 metara u središtu Grada Sarajeva do više od 2000 metara u  istočnom djelu grada Klima u Sarajevu varira od umjereno kontinentalne do oštre planinske. Prosječna godišnja temperatura iznosi 9,5 °C, a prosječna količina oborina je oko 900 mm. Najtopliji mjesec je august, a najhladniji januar. Najviše oborina je septembru, dok je najmanje u martu. Najniža zabilježena temperatura je -26,4 °C (24. sjanuara 1942.), a najviša 40 °C (19. augusta 1946.)