Programske sekcije


Glavni program: Kratki metar

Glavni program Omladinskog Film Festivala Sarajevo je selekcija kratkog igranog filma. U sklopu ove selekcije predstavljaju se mladi filmski profesionalci sa svojim kratkim filmovima nastalim u njihovoj vlastitoj produkciji ili produkciji njihovih filmskih škola. U prosjeku, Festival godišnje predstavi tridesetak kratkih igranih filmova.

Novi tokovi

Jedna od takmičarskih selekcija festivala je i selekcija kratkog eksperimentalnog, art i kreativnog filma.  Ova selekcija predstavlje nove formate i nove vidove filmske umjetnosti ne ograničavajući autore u njihovim vremenskim formatima, temama i poštujući formu izražaja čak i ako ona ne opravdava svoje prisustvo na filmskom festivalu.

OFF Generacija

"OFF Generacija" je takmičarski program Festivala koji predstavlja autore bivšte studente akademija a koji imaju maksimalno 26 godina. Pored tih filmova u selekciji se predstavljaju i filmovi starijih, iskusnih i afirmisanih filmskih autora ali čije filmske teme su namijenjene mladoj populaciji. 

 Kao i prethodnih godina ovaj program će predstaviti 5 filmova koji su tematski namijenjeni generaciji mladih ljudi u dobi od 15-26 godina a koje su režirali bivši ili donedavni studenti filmskih akademija. 

Pet najvećih / The biggest 5

Jedan od ciljva Omladinskog Film Festivala Sarajevo, od samog početka, je bio stvaranje jedinstvenih kino lokacije i posebnih ugođaja tokom gledanja filmova na našim otvorenim kinima. Upravo zbog toga, OFF nastavlja sa projekcijama 5 porodičnih, dugometražnih takmičarskih  filmova  A produkcije, koji će se prikazivati u sklopu otvorenog kina na Žutoj tabiji i u sklopu OFF Park Cinema.

COFFE BREAK, Q&A, PANEL PROGRAM

Naša misija je edukovati i razmjenjivati iskustva. Upravo zbog toga mnogo pažnje posvećujemi našim popratnim programima, posebno onima na kojima se ostvaruje interakcija naših gostiju i takmičara sa svim posjetiocima i drugim učesnicima. Formati koji to omogućavaju su definitivno panel programi te sesije "pitanja i odgovori" kojih je na našem Festivalu ukupno 9. U sklopu Q&A programa predstavit ćemo sve naše takmičare iz svih selekcije, dok će u "Coffe break" programima gostovati poznati i istaknuti filmski radnici s kojima će naši gosti moći razgovarati i steći nova znanja. A nakon toga svega uslijedit će i veliki panel program koji već tradicionalnos svake godina zbog svojih zanimljivih tema i sagovornika okuplja stotine mladih ljudi.