6 - 10 SEP 2019

Šta je OFF Mini market?

OFF Mini Market, 7-9 Sep 2019, Multiplex Cinema City Sarajevo


Šta je OFF Mini market?

OFF Mini Market je ko-produkcijski program Omladinskog Film Festival Sarajevo osnovan 2018.godine kao prvi inudstry program za kratke studentske filmove u jugoistoćnoj Evropi.

OFF Mini Market se sastoji od dva segmenta - obrazovnog i ko-produkcijskog.

 

Workshops/Radionice

Obrazovni segment OFF Mini Marketa se održava i prije samog Festivala i to u mjesecu maju i junu. Sačinjen je od interaktivnih radionice i predavanja, a koje održavaju emintentni i poznati domaći i regionalni filmski autori.

 

Pitching forum

Pitching forum predstavlja jedinstvenu platformu za prezentaciju projekata u razvoju mladih filmskih autora. Ovaj segment OFF Mini marketa predstavlja pet projekata u razvoju u fazi predprodukcije i djelimične produkcije projekta.

Predstavljaju se kratki igrani i kratki dokumentarni filmovi. Najbolji projekat će dobiti ko-produkcijska sredstva Omladinskog Film Festivala Sarajevo. Žiri pitching foruma su emintentni autori, producenti i distributeri iz regije.

 

One2One

One2One ili Jedan na Jedan, je pridruženi program Pitching forumu, koji se organizuje odmah nakon prezentacije projekata gdje žiri individualno razgovara sa svakim učesnikom Pitchinga posebno.

Cilj programa je da autori koji su prezentovali svoje projekte dobiju detaljne instrukcije, upute i savjete od profesionalaca. Praksa je da producenti i članovi žirija u ovim razgovorima, ako su zainteresovani, koproduciraju projekte koji su im interesantni, neovisno od nagrade OFF-a.