Impressum

Organizatori:

Udruženje Mladih Umjetnika

KeNe Factory d.o.o. Sarajevo

Omladinski Film Festival Sarajevo
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ID Broj: 4201863210003

Rizaha Štetića 6, 

Br. Računa: 1610000116340065

 

Direktor 

Kenan Musić

 

Izvršni direktor

Nerim Hasić

 

Produkcija

Benjamin Kulo,  Producent

Adisa Čančar, Izvršna producentica

Osman Abdelmukaram, tehnički koordinator i izvršni producent za promociju

Tarik Šalaka, Location Manager Lazy Cinema

Armin Fazlić, Location Manager Otvoreno kino Dobrinja

 

Program

Sead Kreševljaković, stručni savjetnik i selektor programa

Ana Vidović, koordinator za Republiku Hrvatsku

Denis Samardžić, saradnik na programu otvorenih kina

Vladimir Kordanović, koordinator za Republiku Srbiju

Arman Fatić, ass. koordinatora takmičarskog programa

Adna Sokolović, ass. koordinatora takmičarskog programa

Adna Hrapović, koordinator za žiri


Hospitality

Devleta Šabić, Hospitality manager

Amela Tufo, Šef transporta


Box Office & Akreditacije

Deni Ajanović, BOX Office Manager


OFF Škola filma

Nejra Latić Hulsić, koordinatorica programa