Impressum

Organizatori:

Udruženje Mladih Umjetnika 

KeNe Factory d.o.o. Sarajevo

Omladinski Film Festival Sarajevo
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ID Broj: 4201863210003

Br. Računa: 1610000116340065 (Raiffeissen Bank dd Sarajevo)

 

Odgovorna osoba

Kenan Musić, direktor Festivala