Kalendar događaja

Na ovoj stranici možete pronaći kalendar svih važnih događaja 16. Telemach Omladinskog Film Festivala Sarajevo. Planirane aktivnosti su podložne pormjenama i uvijek su dostupne na web stranici Festivala