19-23. JULI 2022

Festivalski tim

Direkcija Festivala

Kenan Musić, Direktor Festivala i Direktor programa

Kenan Ibrahimović, Izvršni direktor 

Stevan Filipović, Direktor programa dugometražnog filma

Ado Hasanović, Direktor programa kratkometražnog filma

Amer Ašćerić, Direktor programskih operacija


Sektor produkcije

Kenan Ibrahimović, glavni izvršni producent Festivala

Andredj Bačić, izvršni producent

Adna Čelik, Asistentica produkcije

Mirza Čustović, Operational Manager

Vedad Čardaklija , Koordinator za volontere

Amir Ahmić, šef tehnike

Faris Hadžikalfagić, asistent direktora

Sabahudin Arapović, Event Manager 

 

Sektor programa i kreative

Amer Ašćerić, Šef programskih operacija, rukovodilac sektora

Nedžad Podžić, OFF Music Stage Manager (Booking)

Mirza Čustović, OFF Lab (Titlovanje i adaptacija filmova)

Selma Kovo, izvršna dizajnerica
 
 
Press Office

Slađan Tomić, Šef ureda za medije

Mario Ilić, Glavni i odgovorni fotograf
 
Kana Čustović, Društvene mreže
 
Ali Memija, Društvene mreže
 
Emina Memija, fotograf
 
Nikola Rakita, fotograf
 
Benjamin Nurković, snimatelj
 
 
Ured za goste

Beris Bajrović, Rukovodilac Ureda za goste i protkola

Emili Mišić, Koordiantor protokola

Lana Krilić, Koordinator VIP protokola

 

Transport

Mirza Čelik, šef transporta

Mersad Čelik, transport

 

Finansije i knjigovodstvo

Enisa Osmanović

 

Festival Board

Kenan Music, Festival Director and Head of Programming

Kenan Ibrahimović, Executive Director 

Stevan Filipović, Head of Feature Film Program

Ado Hasanović, Head of Short Film Program

Amer Ašćerić, Head of Program Operations

 

Production sector

Kenan Ibrahimović, Chief Executive Producer of the Festival

Andredj Bačić, Executive Producer

Adna Čelik, Production Assistant

Mirza Čustović, Operational Manager

Vedad Chardaklija, Volunteer Coordinator

Amir Ahmić, Head of technology

Faris Hadžikalfagić, Festival Director Assistant

Sabahudin Arapović, Event Manager

 

Program and Creative Sector

Amer Asceric, Head of Program Operations, Head of Sector

Nedzad Podzic, OFF Music Stage Manager (Booking)

Mirza Čustović, OFF Lab (Subtitling and adaptation of films)

Selma Kovo, Executive Designer

 

Press Office

Slađan Tomić, Head of press office

Mario Ilić, Chief of photographers
 
Kana Čustović, Social media
 
Ali Memija, Social media
 
Emina Memija, photographer
 
Nikola Rakita, photographer
 
Benjamin Nurković, cameraman
 

Hospitality

Beris Bajrović, Head Hospitality and Protocol 

Emili Mišić, Protocol coordinator

Lana Krilić, VIP protocol coordinator

 

Transport

Mirza Čelik, transport coordinator

Mersad Čelik, transport

 

Accountant

Enisa Osmanović