21 - 24 JUL 2021

Festivalske lokacije

Pozorište Mladih Sarajevo - Festivalski centar


 

OŠ Safver-Beg Bašagić - Open Air Cinema


 

Kino Igman Ilidža