21 - 24 JUL 2021

COVID-19

Omladinski Film Festival Sarajevo je shodno epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, te na osnovu preporuka Zavoda za javno zdravstvo i Kriznog štaba KS, poduzeo sve neophodne mjere kako bi sigurnost uposlenih i posjetilaca bila na maksimalnom nivou. Molimo Vas da se pridržavate preporuka!


Broj gostiju na otvorenim i u zatvorenim prostorima će biti usklađen sa važećim epidemiološkim mjerama.

Na svim kartama, pozivnicama i akreditacijama istaknuti su QR kodovi koji sadrže aktuelne vijesti u vezi sa dešavanjima na Festivalu, kako bi svi posjetioci, nosioci akreditacija i gosti u svakom momentu mogli posljednje upute za projekcije i lokacije.

Posjetiteljima i orgnizatorima je zabranjen boravak u zatvorenim kino i festivalskim prostorima ako ne nose masku.

Posjetitelji su obavezni dezinfikovati ruke prilikom ulaske na festivalske lokacije, nebitno da li se radi o otovorenoj ili zatvorenoj kino lokaciji.

Distanca je obavezna u svakom slučaju i na svim lokacijama, nije dozvoljeno grupisanje više od 10 ljudi istovremeno. I taj vid grupisanja mora podrazumijevati distancu od minimalno 1,5m.

Izbjegavajte rukovanje i fizički kontakt!

Po mogućnosti, zaobiđite temu oko virusa COVID-19 u smislu širenja netačnih i nepouzdanih informacija te moguće stvaranje panike!

Ako je moguće kupovinu karata vršite on-line, ako ne, nakon kupivine karata, odmah po kontaktu sa novcem, ako je moguće dezinfikujte Vaše ruke.

Posjetitelji se obavezuju na poštivanje preporuka Organizatora, a koje su zasnovane na preporukama Zavoda za javno zdravstvo. Organizator u svakom momentu, na osnovu procjene, može poštiriti mjere koje su prethodno navedene, a što može podrazumijevati smanjene broja ljudi na jednom mjestu - lokaciji isl. 

Festival će svakodnevno vršiti dezinfekciju prostora koje koriste organizatori ali i posjetioci, te pojačane aktivnosti na održavanju i poboljšanju higijenskih uslova. 

U kino dvoranama, na otvorenim i zatvorenim lokacijama DUŽNI STE ISKLJUČIVO koristiti sjedišta koja su obilježena da je dozvoljeno sjedenje.

Molimo Vas da ako osjećate slabost, imate povišenu temperaturu, problem sa disanjem i/ili druge simptome bolesti prouzrokovane virusom COVID-19 da NE DOLAZITE NA FESTIVAL i festivalske programe.

Ako ove ili druge simptome osjetite tokom boravka na jednoj od festivalskih lokacija ODMAH, BEZ ODLAGANJA I BEZ PANIKE napustite prostor gdje se nalaze ostali posjetioce te obavjestite akreditovanog člana tima o detaljima kako bi poduzeli sve neophodne mjere!