Tesko je biti fin

Srđan Vuletić

21.07.2023. 21:00
Vils Summer Screen

Trajanje
102min

Država
Bosnia and Herzegovina

Glavne uloge
Saša Petrović, Daria Lorenci, Emir Hadžihafizbegović, Senad Bašić, Aleksandar Seksan, Slobodan Trninić, Srđan Vuletić

Produkcija

Fudo is a 40-year-old taxi driver, in the criminal milieu of Sarajevo he is known as a man who gives good "tips" to thieves for robbery. Such a way of life makes his woman leave him after which he decides to have a fresh start. He knows he has to do it, because he loves his wife, and beyond all boundaries, he loves his little one-year-old son the most in the world.

Fudo je četrdesetogodišnji taksist, u kriminalnom miljeu Sarajeva poznat je kao čovjek koji daje dobre "tipe" lopovima za pljačku. Takav način života učini da ga žena napusti i on odlučuje okrenuti list. On zna da to mora napraviti, jer voli svoju ženu, i preko svih granica, najviše na svijetu voli svog malog jednogodišnjeg sina.