Šapa/Paw

Damjan Paunković

20.07.2022. 18:00
Pozorište mladih

Trajanje
18min

Država
Serbia

Glavne uloge
Darko Ivić, Jana Mihailović

Produkcija
Natalija Gavrilović

After a privileged and arrogant student punches a homeless person in an outburst of anger one night in Belgrade, his wound gets infected. As the infection worsens, he starts to question his principles and faith. 

Nakon što jedne noći u Beogradu privilegovani i arogantni student udari beskućnika u izlivu bjesa, njegova rana se inficira. Kako se infekcija pogoršava, on počinje preispitivati svoja načela i vjeru.