Nasa Svakodnevna Prica

Ines Tanović

22.07.2023. 21:00
Poli Open Air Gimnazijska

Trajanje
89min

Država
Bosnia and Herzegovina

Glavne uloge
Uliks Fehmiu, Emir Hadžihafizbegović, Nina Violić, Goran Bogdan, Vedrana Seksan, Jasna Beri, Erol Zubčević

Produkcija
Alem Babic

The Susic family lives a typical Bosnian life. Father Muhammad works in a successful company, and mother Maria is a retired teacher. Their son Sasa is a young war veteran, and his sister Senada left Sarajevo as a girl with an evacuation convoy. Sasha married journalist Nina during the war. Years later, she left him and Sasha returned to his parents' home. 

 

Porodica Sušić živi tipičan bosanski život. Otac Muhamed radi u jednoj uspešnoj kompaniji, a majka Marija je učiteljica u penziji. Njihov sin Saša je mladi ratni veteran, a njegova sestra Senada je napustila Sarajevo kao devojčica sa konvojem za evakuaciju. Saša je tokom rata oženio novinarku Ninu. Godinama kasnije ona ga je napustila i Saša se vratio u roditeljski dom.