Nanu Tudor/My Uncle Tudor

Olga Lucovnicova

22.07.2022. 15:00
Pozorište mladih

Trajanje
20min

Država
Belgium, Hungary, Portugal

Glavne uloge
Olga Lucovnicova

Produkcija
Frederik Nicolai

After 20 years of silence, the director returns back to the house of her childhood in the North of Moldova. The camera captures an idyllic scene that seems to belong to a different era. Old aunts talk about the past, and Uncle Tudor also answers the director's questions. Gradually, she confronts him with her trauma, for which he is responsible. 

Nakon 20 godina šutnje, režiserka se vraća u kuću svog djetinjstva na sjeveru Moldavije. Kamera snima idiličnu scenu koja kao da pripada drugom dobu. Stare tetke pričaju o prošlosti, a na režiserkinja pitanja odgovara i amidža Tudor. Ona ga postepeno suočava sa svojom traumom, za koju je on odgovoran.