Mlečni zub/Milk Tooth

Boris Gavrilović

21.07.2022. 15:00
Pozorište mladih

Trajanje
9min

Država
Germany

Glavne uloge
Senita Huskić, Ružica Hajdari

Produkcija
Nora Kilroy, Jonas Windgassen

"My sweet milk tooth," Ilona's mother whispers, gently stroking her hair. Actually, Ilona wanted to keep her mother Štefica at a distance. But when Štefica is abandoned by her boyfriend and needs a place of refuge, Ilona feels compelled to take her in. A family visit that becomes increasingly hopeless. 

"Moj slatki mliječni zube", šapuće Ilonina majka, nježno je milujući po kosi. Zapravo, Ilona je htela da svoju majku Šteficu drži podalje. Ali kada Šteficu napusti njen dečko i treba joj utočište, Ilona se osjeća prinuđenom da je primi. Porodična posjeta koja postaje sve beznadežnija.