Belfast

Kenneth Branagh

23.07.2022. 21:00
Vils Summer Screen

Trajanje
98min

Država
United Kingdom

Glavne uloge
Jude Hill, Lewis McAskie, Caitríona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench

Produkcija
Kenneth Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik, Tam

Oscar-nominated artist Kenneth Branagh has written and directed BELFAST, a poignant story of love, laughter and loss during a boy's upbringing, colored by the music and social unrest of the late 1960s.

Kenneth Branagh, umjetnik koji je više puta nominovan za Oskara, napisao je i režirao film BELFAST, potresnu priču o ljubavi, smjehu i gubitku tokom odrastanja jednog dječaka, obojenu muzikom i društvenim nemirima  kasnih 1960-ih.