Trebala bih krenuti/I Should Go

Sara Ristić

20.07.2022. 15:00
Pozorište mladih

Duration
18min

Country
Bosnia and Herzegovina

Main cast
Maja Jurić, Lejla Pajić, Nedim Džinović, Deni Mešić

Production
Emina Ganić, Sven Petke

Iman and Suzy are two lifelong friends with opposing worldviews - how can they true to themselves, but still support each other? 

Iman i Suzy su dvije doživotne prijateljice sa suprotstavljenim pogledima na svijet. Kako da budu vjerne sebi, a da se i dalje podržavaju?