Šapa/Paw

Damjan Paunković

20.07.2022. 18:00
Pozorište mladih

Duration
18min

Country
Serbia

Main cast
Darko Ivić, Jana Mihailović

Production
Natalija Gavrilović

After a privileged and arrogant student punches a homeless person in an outburst of anger one night in Belgrade, his wound gets infected. As the infection worsens, he starts to question his principles and faith. 

Nakon što jedne noći u Beogradu privilegovani i arogantni student udari beskućnika u izlivu bjesa, njegova rana se inficira. Kako se infekcija pogoršava, on počinje preispitivati svoja načela i vjeru.