On Your Behalf

Ana García Rico

21.07.2022. 15:00
Pozorište mladih

Duration
17min

Country
United Kingdom

Main cast
Kevin McNally, Georgina Bevan, David Mumeni

Production
Maya Wills

We all have pet peeves which irritate us. They may seem like insignificant things, but who of us has  never muttered the phrase ‘I could kill them’? Ava goes one step further and puts these thoughts  into action. In the small police station of White Heights, Detective McHendry can’t catch a break with an endless  collection of unsolved homicides. When Ava starts to talk, he can hardly believe what he’s hearing; he could have never imagined the motivation behind the crimes. 

Svakoga kućni ljubimci iritiraju na svoj način. Možda izgledaju kao beznačajne stvari, ali ko od nas nikada nije promrmljao frazu 'Mogao bih ih ubiti'? Ava ide korak dalje i stavlja ove misli u akciju. U maloj policijskoj stanici White Heights, detektiv McHendry ne može uhvatiti predah sa beskrajnim 

prikupljanje nerazjašnjenih ubistava. Kada Ava počne da priča, jedva može vjerovati šta čuje; nikada nije mogao zamisliti motivaciju iza zločina.