Vizual 2023

Naš dizajner Haris Nikšić ovogodišnjim vizualom odaje počast ljubavi, zajedništvu, želji za boljim sutra i kaže - kako i sam plakat kaže, "zagrli budućnost" jer tome treba da težimo, ako želimo da živimo i budi sretan. I moramo!


Mladi su bitna komponenta svakog društva i njihova uloga u oblikovanju budućnosti ne smije se potcijeniti. Kako se svijet kreće ka većoj globalizaciji i međusobnoj povezanosti, imperativ je da prihvatimo relevantnost činjenica i radimo zajedno prema zajedničkom cilju. Jedno od najkritičnijih pitanja sa kojima se danas suočava naš svijet je zaštita ljudskih prava. Odgovornost je svakog pojedinca, bez obzira na godine, da podržava i brani osnovna prava svih ljudskih bića.

Mladi ljudi imaju jedinstvenu perspektivu i energiju koja se može iskoristiti za stvaranje pozitivnih promjena u ovoj oblasti. Još jedno goruće pitanje koje zahtijeva hitnu pažnju je potreba da se zaustave ratovi i sukobi. Mladi mogu igrati važnu ulogu u promoviranju mira i pomirenja. Oni mogu iskoristiti svoju kreativnost, vještine društvenih medija i strast da podignu svijest o razornom utjecaju rata i da potaknu dijalog i razumijevanje.

Naš dizajner Haris Nikšić ovogodišnjim vizualom odaje počast ljubavi, zajedništvu, želji za boljim sutra i kaže - kako i sam plakat kaže, "zagrli budućnost" jer tome treba da težimo, ako želimo da živimo i budi sretan. I moramo!