6 - 10 SEP 2019

Ulaznice

BOX OFFICE LOKACIJE

  • BKC, Branilaca Sarajeva 24

RADNO VRIJEME

01.09. - 05.09.2019.godine od 11-17h

06.09. - 10.09.2019.godine od 11-22h

NAČIN KUPOVINE KARATA

  • Karte je moguće kupiti na navedenim BOX OFFICE lokacijama u navedenim terminima.
  • Plaćanje je moguće izvršiti isključivo gotovinom na navedenoj lokaciji ili pred projekciju filma na lokaciji projekcije
  • Plaćanje se vrši isključivo u domaćoj valuti - konvertibilna marka.
NAPOMENE
  • Sve karte su označene jedinstvenim bar kodovima
  • Jedna karta važi za jednu osobu za jednu kino projekciju
  • Svako neovlašteno kopiranje i preprodaja karata smatrat će se krivičnim djelom, te će Festival u skladu sa zakonom pokrenuti postupak sankcionisanja onih koji vrše zloupotrebu
  • Jedna osoba za jednu projekciju može kupiti maksimalno pet (5) karata
  • Kupljene karte se ne mogu mijenjati, a Festival ne vrši povrat novca ni u kojem slučaju
  • Svaka karta je obilježena brojem reda i sjedišta u dvorani u kojoj se emituje film i Omladinski Film Festival Sarajevo zahtjeva poštovanje numeracije sjedišta

POMJERANJE PROJEKCIJA U SLUČAJU KIŠE

U slučaju kiše, kada organizator Festivala zvanično objavi (putem zvanične web stranice, društvenih mreža) projekcije sa otvorenih kina se premještaju u zatvorena kina u Multiplexu Cinema City

Najava promjene lokacije u slučaju kiše će se objaviti na vrijeme, tako da će termin projekcije ostati isti.

Za dodatne informacije o prodaji karata i uvjetima pišite na boxoffice@omladinski.ba


BOX OFFICE LOCATIONS  BKC, Sarajevo 24 Defenders WORKING HOURS  01.09. - 05.09.2019 from 11-17h  06.09. - 10.09.2019 from 11-22h  WAY TO BUY TICKETS  Tickets can be purchased at the indicated BOX OFFICE locations at the times indicated. Payment can be made exclusively by cash at the specified location or before the screening of the movie at the screening location.Payment is made exclusively in local currency - Convertible Mark. NOTES All cards are marked with unique bar codes One ticket is valid for one person for one movie screening Any unauthorized copying and resale of tickets will be considered a criminal offense, and the Festival will, in accordance with the law, initiate a procedure for sanctioning abusers. One person may purchase a maximum of five (5) tickets for one screening. Tickets purchased cannot be changed and the Festival does not refund. MOVING OPEN AIR PROJECTIONS IN THE EVENT OF RAIN  In case of rain, when the Festival organizer officially announces (via the official website, social networks) screenings from the open cinemas are moved to the closed cinemas at the Cinema City Multiplex  The announcement of a change of location in case of rain will be announced on time, so that the projection date will remain the same.  For more information on ticket sales and conditions, write to boxoffice@omladinski.ba