Q&A Youth Session


Sa ciljem približavanja mladih filmskih autora - amatera i profesionalaca publici i posjetiocima Festivala, OFF i ove godine nastavlja sa tradiocionalnim poznatim formatom "pitanja i odgovori". Ono na što se posebno stavlja akcenat je program Q&A sa mladim autorima - takmičarima Festivala i to iz obje selekcije takmičarskog programa igrnaog filma koji će se svih dana Festivala imati priliku predstaviti publici i medijima te pričati o svojim filmovima i iskustvima rada na filmu. 

Program Q&A sa mladim filmskim autorima donosi ukupno 5 ovakvih događaja i to 3 Q&A panela sa autorima kratkih studentskih filmova i 2 panel programa sa autorima filmova iz selekcija M1F - Takmičarski igrani amaterski film. Nakon njihovih izlaganja publici, gostima, takmičarima i drugim učesnicima Festivala će biti data prilika da postave pitanje i razgovaraju sa autorima. Ovim programom OFF ima za cilj u što bolje svjetlu i na što bolji način takmičare - autore filmova iz zvanične selekcije približiti publici te im dati mogućnost da pričaju o svojim motivima izrade filma te o vlastitim iskustvima.

Ovaj program se održava nakon projekcija filmova iz takmičarskih selekcija.