24 - 29 JUL 2020

Press Akreditacije

Akreditovanje za 12.Omladinski Film Festival Sarajevo je otvoreno od 15.07.do 23.07.2020.godine

Mediji su jako bitan segment našeg Festivala. Veliku zahvalnost za rast i razvoj Festivala moramo upravo pripisati predstavnicima medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine i regije, koji veoma posvećeno izvještavaju, a njihove matične kuće pišu o OFF-u.
 
OFF sa zadovoljstvom poziva sve zainteresovane predstavnike medija da se akredituju za predstojeće izdanje Festivala. Akreditovati se možete tako što ćete popuniti obrazac na linku.
 
Press Akreditacija omogućava:
 
  • Prisustvo na svim projekcijama u sklopu svih programa Festivala jednostavno uz pokaz akreditacije
  • Pristup press zoni na Crvenom tepihu na Festivalskom trgu (Pozorište Mladih)
  • Pristup Festivalskom centru 
  • Pristup svim Festivalskim lokacijama
  • Ulaz na sve projekcije kroz brzu traku
  • Ekskluzivan pristup press materijalima 24 sata prije objave u medijima i festivalskim paltformama
  • Mogućnost za intervjue i izjave sa gostima Festivala u sklopu festivalskog press centra