OFF Team

Festival board

Kenan Musić
Direktor programa / Head of program / Managing director

Nerim Hasić
Izvršni direktor / Executive director

Damir Ličina
Kreativni direktor / Creative Director

Benjamin Kulo
Izvršni producent / Executive producer

 

Program

Harun Cerić
Koordinator programa / Senior program coordinator

Adna Hrapović
Koordinator za žiri / Jury Coordinator

 

Hospitality

Devleta Šabić
Šef ureda za goste / Head of Hospitality

Amela Tufo
Asistent u uredu za goste / Junior Hospitality Manager

 

Produkcija

Nedžad Hafizović
Dizajner / Designer

Zulfo Muhović
Location Manager