19-23. JULI 2022

Menstrualno siromaštvo

Osobe koje doživljavaju siromaštvo tokom menstruacije nisu u mogućnosti da kupe higijenske proizvode koji su im potrebie, a u mnogim slučajevima to znači da ne mogu ići u školu ili na posao ili na drugi način učestvovati u svakodnevnom životu dok traje njihov menstrualni ciklus.


Mi, na Omladinskom Film Festivalu Sarajevo, smatramo da je film, kao i sama audio vizuelna umjetnost, jako bitno i jako sredstvo lobiranja i da kao takvo mora biti iskoristeno ka sprovodjenju pozitivnih drustvenih promjena i procesa. Menstrualno siromaštvo je surovi dio naše realnosti. Ne baveći se temama koje su osnovna životna potreba i pravo su dokaz da se ne možemo baviti ni drugim, kompleksnijim stvarima i da ne možemo razmišljati o napretku našeg društva. 

S tim u vezi u potpunosti smo posveceni ovom projektu i saradnji koja će, sigurni smo, povečati svijest u društvu o ozbiljnosti ove situacije. Upravo zbog toga, drago nam je da ovogodišnji OFF prikazuje nekoliko filmova na ovu temu te da ćemo i sami kreirati promo spotove o Menstrualnom siromaštvu u zajedničkoj kampanji sa Vladom Kantona Sarajevo i UNFPA pod nazivom "To je ciklus, da!"

Šta je mensturalno siromaštvo?

Menstrualno siromaštvo je nedostatak pristupa menstrualnim proizvodima, obrazovanju, higijenskim objektima, upravljanju otpadom ili kombinacija svega ovoga. Procjenjuje se da ovaj problem pogađa oko 500 miliona žena širom svijeta.

Osobe koje doživljavaju siromaštvo tokom menstruacije nisu u mogućnosti da kupe higijenske proizvode koji su im potrebie, a u mnogim slučajevima to znači da ne mogu ići u školu ili na posao ili na drugi način učestvovati u svakodnevnom životu dok traje njihov menstrualni ciklus.

Menstrualno siromaštvo uzrokuje fizičke, mentalne i emocionalne probleme i izazove. Pripadnice ženskog spola se često i stide zbog menstruacije, a stigma koja okružuje menstruaciju sprečava pojedince da pričaju o tome.