Leila Dedić (Al Jazeera, producentkinja)

Lejla Dedić (Al Jazeera, producentkinja) - član žirija OFF Mini Market - Consulting Forum

Rođena je u Konjicu, u Bosni i Hercegovini, 1972. godine. Lejla Dedić je 20 godina živjela i radila u Londonu.

1997. godine diplomirala je na temu "Mediji i društvo" na Univerzitetu South Bank u Londonu. Ima preko 20 godina iskustva u medijskom sektoru: produkciji, postprodukciji i emitovanju. Radila je u BBC World Service Trust / Media Action koja koristi medije i komunikacije kako bi pomogla u smanjenju siromaštva i promovisanju ljudskih prava u zemljama u razvoju. Od 2011. Lejla je zaposlena  na Al Jazeera Balkans kao producent.

 
Kontakt:

lejla.dedic@aljazeera.net

+ 387 62 897 214