19-23. JULI 2022

Glas žena - prava koja ne smiju biti zaboravljena


 
Važnost uključivanja žena u različite društvene procese i njihovo osnaživanje može se uočiti i prikazati kroz brojne primjere i implementirati kroz desetine različitih programa. Međutim, po našem mišljenju, u okruženju kao što je Bosna i Hercegovina,  segmentu osnaživanja žena treba posvetiti više pažnje. Sudeći prema statistikama, medijskim izvještajima, nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini ili stagnira ili je u porastu, a sistem ovaj problem ne prepoznaje kao prioritet. Fizičko i psihičko osnaživanje žena u našoj zemlji treba da bude prioritet sistema.
 
Postojeći pravni okvir, pravila i praksa u Bosni i Hercegovini uopće ne štite žene i ne pružaju im konkretnu pomoć u bilo kojoj fazi njihovih problema ili na putu da budu tretirane ravnopravno u određenim segmentima društva. Sistem, ali i samo društvo, nije svjesno važnosti osnaživanja žena u društvu, što je vidljivo kroz posljedice  – česte napade, psihičko i fizičko zlostavljanje, neuključivanje žena u rješavanje svojih problema itd.Prema pisanju bh. Agencije za ravnopravnost polova, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog zlostavljanja. 
 
U BiH postoji ukupno osam sigurnih kuća koje djeluju u okviru nevladinih organizacija sa smještajnim kapacitetima od ukupno 181 ležaja. U entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), trenutno djeluje pet sigurnih kuća u okviru nevladinih organizacija sa ukupno 126 kreveta, dok u Republici Srpskoj (RS) postoje tri sigurne kuće sa 55 mjesta.
 
Međutim, prevencija i prevencija zlostavljanja žena i ugrožavanja njihovog statusa ne postoji. Ne postoje konkretni programi, edukacije i preventivni projekti, a sistem se uglavnom bavi posljedicama i tu prestaje svaka priča o konkretnijem rješenju ovog problema. To je dovelo do toga da zlostavljanje i napadi na žene postaju dio svakodnevice kojoj se ne poklanja ni najmanja pažnja.
 
Program Omladinskog Film Festivala Sarajevo, kroz emitovanje filmova koji govore o ovim temama, te panel programa koji će služiti kao baza za zakonski okvir, u potpunosti su posvećeni promovisanju važnosti donošenja ovakvih odluka.
 
OFF u potpunosti stoji u promociju ženskih prava i obaveza jednog društva za njihovu ravnopravnu integraciju i inkluziju. OFF se kroz svoje filmove, promotivne kampanje, propagandne materijale i panele fokusira na prevenciju i pomoć jednom od ugroženijih slojeva društva.