24 - 29 JUL 2020

Filmovi i raspored programa

Filmovi su poredani redoslijedom kako će se i emtiovati u periodu 24-29 Jula, u sklopu 12.Omladinskog Film Festivala Sarajevo. Prikazat će ukupno 6 filmskih naslova

Program Drive-in Cinema dostupan na ovom linku ili u rasporedu programa.