21 - 24 JUL 2021

Festivalski tim

Kenan Musić, direktor Festivala, producent

Kenan Ibrahimović, glavni izvršni producent

Adrian Memaj, kreativa i dizajn

Amir Ahmić, šef tehnike

Amer Ašćerić, Šef Operacija 

Džana Zerem, Rukovodilac ureda za goste

Safet Terzić, supply manager i koordinator lokacija

Mirza Čustović, koordinator programa

Nejla Memišević, Šefica protokola

Emili Mišić, location manager

Vedad , asisten produkcije