19-23. JULI 2022

Festivalski tim

Direkcija Festivala

Kenan Musić, Direktor Festivala

Kenan Ibrahimović, Izvršni direktor 

Stevan Filipović, Direktor programa dugometražnog filma

Ado Hasanović, Direktor programa kratkometražnog filma

Amer Ašćerić, Direktor programskih operacija


Sektor produkcije

Kenan Musić, glavni producent

Kenan Ibrahimović, glavni izvršni producent Festivala

Andredj Bačić, izvršni producent

Adna Čelik, Asistentica produkcije

Vedad Čardaklija , Koordinator za volontere

Amir Ahmić, šef tehnike

Safet Terzić, supply manager i koordinator lokacija

Emili Mišić, location manager

Sabahudin Arapović, Rukovodilac ugostiteljstva  

 

Sektor programa i kreative

Amer Ašćerić, Šef programskih operacija, rukovodilac sektora

Nedžad Podžić, OFF Music Stage Manager (Booking)

Mirza Čustović, OFF Lab (Titlovanje i adaptacija filmova)

Adrian Memaj, izvršni dizajner
 

Ured za goste

Džana Zerem, Rukovodilac ureda za goste

Beris Bajrović, Koordinator Ureda za goste i protkola

 

Press office

Slađan Tomić, Rukovodilac press ureda

 

Finansije i knjigovodstvo

Enisa Osmanović

 

Festival Board

Kenan Music, Festival Director

Kenan Ibrahimović, Executive Director 

Stevan Filipović, Head of Feature Film Program

Ado Hasanović, Head of Short Film Program

Amer Ašćerić, Head of Programing

 

Production sector

Kenan Music, main producer

Kenan Ibrahimović, Chief Executive Producer of the Festival

Andredj Bačić, Executive Producer

Adna Čelik, Production Assistant

Vedad Chardaklija, Volunteer Coordinator

Amir Ahmić, Head of technology

Safet Terzić, Supply manager and Location Coordinator

Emili Mišić, Location Manager

Sabahudin Arapović, Head of Events

 

Program and Creative Sector

Amer Asceric, Head of Program Operations, Head of Sector

Nedzad Podzic, OFF Music Stage Manager (Booking)

Mirza Čustović, OFF Lab (Subtitling and adaptation of films)

Adrian Memaj, Executive Designer


Hospitality

Dzana Zerem, Head of Guest Office

Beris Bajrović, Hospitality and Protocol Coordinator

 

Press office

Slađan Tomić, Head of Press Office

 

Accountant

Enisa Osmanović