Bilo gde
by Aleksandar Aleksić
Srbija / Serbia I 10:17 min

Reditelj/Director
Aleksandar Aleksić

Scenarista/Screenwriter
Aleksandar Aleksić


Producent/Producer

Nevena Perlić

 

Uloge/Cast

Ivan Jevtović

Vladimir Aleksić

Sinopsis: Nur, izbjeglica, ima 15 minuta vremena da ubijedi Luku, graničnog policajca koji ga je uhvatio, da ga pusti da pronađe svoju, već izbjeglu porodicu prije nego što patrola dođe.

Synopsis: Nur, a refugee, has 15 minutes to convince Luka, the border patrol officer who has caught him to let him find his family before the next patrol arrives.