Azra Dilberović


 -       Škola koju pohađam: Student prve godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

-       Odakle intresovanje za film: Fascinira me sama ideja kreiranja filma. Prilikom gledanja istog, više razmišljam o samom nastanku filma nego o tematici i radnji.

-       Ranija iskustva:  Osim kratkih amaterskih projekata, nisam imala konkretnija iskustva u realizaciji filma.

-       Očekivanja: Nadam se da će mi ovaj projekat  približiti detaljniju proceduru nastanka samog filma

-       Planovi nakon OFF Škole filma: Nakon završetka projekta, planiram napraviti YouTube kanal, gdje ću objavljivati kratke filmove koje sam sama kreirala.