6 - 10 SEP 2019

Akreditacije

Ulaz na programe i projekcije Omladinskog Film Festivala Sarajevo moguće je ostvariti i sa OFF Narukvicama – propusnicama.


Festival je za goste i posjetioce Festivala u promet stavio 3 vrste narukvica koje se, zavisno od kategorije, mogu kupiti ili dobiti besplatno. Kupovina Narukvica – propusnica je moguća i tokom Festivala.

A KLASA (Black Bracelet) – All Acces , pristup svim lokacijama i podizanje besplatnih karata za sve projekcije i programe Festivala, broj karata po projekciji/programu maksimalno 6. Nosioci ovih narukvica su učesnici takmičarskih kategorija Festivala, VIP Gosti i klub Sponzora. 

- Narukvicu moguće kupiti putem ovog linka. Cijena 50,00 KM

- Narukvica će omogućiti besplatan ulaz na sve Festivalske programe i besplatnu konzuimaciju pića na Festivalskim zabavama kao i druženje sa specijalnim gostima Festivala

B KLASA (Red Bracelet) – Ova narukvica omogućava besplatan pristup svim takmičarskim programima Festivala i festivalskim zabavama i događajima. Broj karata po projekciji/programu koji nosioci ovih narukvica mogu podići je 2. Nosioci ovih narukvica su učesnici OFF High School programa te svi koji su se prijavili ili kupili ovu propusnicu za Festival i predstavnici medija. Narukvica ne omogućava ulazak na projekciju bez besplatne karte koja se mora podići u BOX OFFICE Centru Festivala.

- Narukvicu moguće kupiti putem ovog linka. Cijena 20,00 KM, za srednjoškolce i studente besplatno.

C KLASA (Blue Bracelet) – Ova narukvica omogućava nosiocima iste pristup svim Festivalskim projekcijama/programima i događajima s tim da im narukvica ne omogućava podizanje besplatnih karata za druge goste jer je maksimalan broj karata po projekciji 1.

- Narukvicu moguće kupiti rezervisati putem ovog linka. Narukvica je besplatna i broj narukvica je ograničen.

 

Pregled mogućnosti korištnjea OFF Narukvica

 

 

 OFF Black Bracelet

 OFF Red Bracelet

OFF Blue Bracelet 

Podizanje karata za filmske projekcije - dnevno

 6

 2

 1

Besplatan ulaz bez podizanja karata na projekcije OFF Open Air Cinema Midtown

 DA

 Uz podizanje besplatne karte

 Uz podizanje besplatne karte

Besplatan pristup ceremoniji otvaranja i zatvranja Festivala

 DA

 Cijena karte uz popust - 20,00 KM za platiti

Cijena karte uz popust -  20,00 KM za platiti

Besplatna konzumacija pića na after partiju nakon zatvaranja Festivala

 DA

 Sa dodatnom pozivnicom ili 10,00 KM ulaz

Sa dodatnom pozivnicom ili 10,00 KM ulaz

Pristup zatvorenim događajima Festivala i druženje sa VIP gostima

 DA

NE 

 NE

 Cijena

 50,00 KM

Za kupovinu više narukvice na jedno ime ostvaruje se popust od 20%

 20,00 KM

Za studente akademija scenskih umjetnosti i srednjoškolce besplatno

 Besplatno, broj narukvica ograničen